Over ACS

Geschiedenis

1975-2000

Het verhaal van Ac|s begint wanneer op 1 april 1975 Wim Cornelissen het boekhoudkantoor van zijn oom in Ravels overneemt. Tot 2000 kent het kantoor een gestage groei. Scharniermomenten zijn de verhuis naar een grotere ruimte in Oud-Turnhout (1989) en de overname van het accountantskantoor Tackx in Turnhout (1993). Geleidelijk aan breidt het aantal vennoten – en daardoor ook de expertise – zich uit.

Sinds 2000

Na de overname van een kantoor in Berlaar (2000) begint Ac|s  te werken met analytische beslissingsmodellen en andere geïnformatiseerde instrumenten. Dat verhoogt sterk de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening. In hetzelfde jaar verhuist Ac|s  naar het huidige gebouw in Ravels. De daaropvolgende jaren worden twee nieuwe kantoren geopend, in Lille en Mol. Na een reorganisatie in 2009 verhuizen de vestigingen van Lille en Berlaar naar een nieuw kantoor in Herentals. In oktober 2011 nam Ac|s zijn intrek in het bedrijvencentrum 'Officenter(externe link)' te Turnhout, waardoor onze vierde vestiging een feit werd. Op 1 januari 2013 is het boekhoudkantoor Fred De Gruyter uit Hoogstraten toegetreden tot Ac|s Accountants. Een 5de vestiging is dus een feit. Om het kantoor in Turnhout verder te versterken werd midden 2016 het boekhoudkantoor Jansen & Partners opgenomen binnen de groep.

Huidige situatie

Ac|s  is nu een middelgroot kantoor bijna 100 medewerkers in 5 vestigingen:

 • Ravels: 50 medewerkers
 • Herentals: 15 medewerkers
 • Mol: 8 medewerkers
 • Turnhout: 8 medewerkers
 • Hoogstraten (Minderhout): 14 medewerkers

 


 

Filosofie en werkwijze

Advies, gericht op uw noden

Expertise, dicht bij u

Als middelgrote speler bestrijken wij met onze kennis het volledige terrein van de fiscaliteit en het financiële bedrijfsbeleid. Wij begeleiden u bij de volledige levenscyclus van uw vennootschap of zaak, van start tot stopzetting of overname. Onze service is gericht op:

 • kmo’s
 • zelfstandigen
 • beoefenaars van vrije beroepen
 • particulieren (i.v.m. fiscaliteit, successieplanning,...)

Komt u in maatpak of in werkkledij? In beide gevallen kénnen wij uw wereld.

Innoveren om u beter te dienen

Wij werken met beslissingsmodellen die snel een situatie in kaart brengen en zo uw beslissing onderbouwen. Door het ingeven van variabelen kunnen we ook het effect van alternatieven onderzoeken. Die programma’s ontwikkelen wij zelf en wij zijn erkend opleider in dit domein. Andere IT-toepassingen helpen ons om uw dossier proactief op te volgen.

Onze beroepskennis is uiteraard perfect up-to-date. Als er fiscaal of wetgevend nieuws is dat u aanbelangt, weten wij het meteen – en u ook.

Goed werk – voor klant én medewerk(st)er

Uw persoonlijke team

In het Ac|s-team dat uw dossier verzorgt, hebt u twee contactpersonen: de teamleider en een dossierverantwoordelijke. Het is vlotter werken met mensen die u kent en die ú kennen.

Teamwork

De Ac|s-spirit is er een van openheid en samenwerking. Dat, en de competentie van onze medewerkers, zorgt voor een efficiënte organisatie en werk van hoge kwaliteit. Het aangename klimaat dat daar het gevolg van is, is een extra motivatie voor iedereen.

Beroepsbekwaamheid aangescherpt

Vorming is een permanente bekommernis bij Ac|s . Interne en externe opleidingen worden gretig gevolgd. Accountants en stagiair-accountants vergaderen maandelijks om kennis en ervaringen uit te wisselen. Bij Ac|s  werken is blijven groeien in kennis. Goed voor de medewerker, goed voor de klant.

Wij nemen onze verantwoordelijkheden ernstig

Tegenover u, als proactieve vertrouwensfiguur

 • Wij beheren actief uw dossier en waarschuwen u wanneer u iets moet bijsturen.
 • U kunt vertrouwen op onze deskundigheid, onze discretie en de accuraatheid van onze administratie.

Tegenover de gemeenschap: correctheid en wettelijkheid

Als accountants zijn wij verantwoordelijkheid voor de correcte boekhouding van onze cliënten. Wij opereren dus binnen de grenzen van de wet. Dat is ook de beste garantie voor een stabiele onderneming. Maar binnen die grenzen zoeken we uiteraard naar de meest gunstige oplossing voor u.

Tegenover onze medewerkers

Wij bieden hen een aangename werkomgeving, een soepele werkregeling en ruime mogelijkheden om te groeien in hun job.

Tegenover het milieu

Wij vermijden nutteloos verbruik van materialen (vooral papier) en energie; met de zonnepanelen op ons kantoor in Ravels produceren we zelf een groot deel van onze energie.

 


 

TEAM

Directieleden

 • Dietmar Van Dyck, kantoor Herentals 
  accountant – belastingconsulent 
  specialismen: vennootschapsbelasting en vrije beroepen
 • Dirk Goris, kantoor Mol 
  accountant – belastingconsulent 
  specialisme: horeca
 • Geert Van Dyck, kantoor Herentals 
  accountant – belastingconsulent
  specialisme: bouwsector 
 • Kelly Noels, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Roel Fleerakkers, kantoor Hoogstraten  
  accountant – belastingconsulent 
  specialismen: IT-toepassingen (Ac|s Connect,…), horeca
 • Ronny Luyten, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent 
  specialismen: personenbelasting en consolidatiewerkzaamheden
 • The Thoai Nguyen, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent 
  specialisme: IT
 • Vicky Bayens, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Yves Krieckemans, kantoor Ravels  
  accountant – belastingconsulent 
  specialisme: landbouw

Accountants-Belastingconsulenten

Erkend boekhouder – fiscalist

 • Bert Clymans, afdelingshoofd Turnhout 
  accountant – belastingconsulent
 • Charlotte Scheerens, kantoor Herentals 
  accountant – belastingconsulent
 • Elien Lambregts, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Els Vanlommel, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Erna Jeuris, kantoor Ravels 
  erkend boekhouder – fiscalist
 • Fastré Philippe, afdelingshoofd Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Ferre Van Gelder, past-partner 
  accountant – belastingconsulent 
  specialisme: internationale fiscaliteit
 • Fred De Gruyter, kantoor Hoogstraten 
  erkend boekhouder – fiscalist
 • Geert Huibrechts, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Guan Vanderlinden, kantoor Herentals 
  accountant – belastingconsulent
 • Hilde Swaans, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Jennyfer Van Thillo, kantoor Mol 
  accountant – belastingconsulent
 • Jolien Schryvers, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Jos Porto-Carrero, past-partner 
  accountant – belastingconsulent 
  specialisme: landbouw
 • Koen Theys, afdelingshoofd Hoogstraten 
  accountant – belastingconsulent 
  specialisme: landbouw
 • Liesbeth Joos, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Marleen Havermans, afdelingshoofd Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Nicky Smolders, kantoor Herentals 
  accountant – belastingconsulent
 • Nicky Sterkens, kantoor Ravels 
  accountant – belastingconsulent
 • Philippe Fastré, afdelingshoofd Ravels 
  erkend boekhouder - fiscalist
 • Raf Elsen, afdelingshoofd Ravels 
  accountant – belastingconsulent 
  specialismen: fusies en splitsingen; vzw’s
 • Stefan Jansen, kantoor Turnhout 
  erkend boekhouder – fiscalist
 • Tim Verhoeven, kantoor Herentals 
  erkend boekhouder – fiscalist
 • Wim Van Hove, afdelingshoofd Herentals 
  accountant – belastingconsulent 
  specialisme : landbouw


 

Internationaal netwerk

Premier International: voor uw activiteiten in het buitenland

Ac|s is lid van Premier International, een wereldwijd netwerk van middelgrote accountants- en adviesbureaus. Via Premier kunnen wij uw internationale ambities ondersteunen. Onze buitenlandse partners zijn zeer betrouwbaar: zij zijn gescreend op de kwaliteit van hun service en kennen perfect de lokale situatie. Net de garanties die u nodig hebt.
Voor de Premier-dienstverlening gelden vaste tarieven. In principe worden uw vragen die wij aan een buitenlandse partner stellen, binnen de 48 uur beantwoord.

http://www.premierinternational.org

 


 

Externe partner: DLV

DLV, specifiek voor landbouwbedrijven

DLV (Dienstverlening voor de Landbouw en Verwante sectoren) is een belangrijke adviesverlener voor agrarische en aanverwante sectoren. In België is DLV marktleider op het vlak van milieu- en bouwadvies aan landbouwbedrijven. Voor de domeinen accountancy en bedrijfsstrategie heeft DLV een partnership aangegaan met accountantskantoren in alle Vlaamse regio’s. Eén daarvan is Ac|s. Een ‘DLV-team’ in onze organisatie verleent onze service aan klanten in de landbouw en aanverwante sectoren.