Bijzondere opdrachten

Heeft u specifieke vragen of heeft u nood aan gespecialiseerde dienstverlening? Neem gerust een kijkje in dit overzicht. De kans is namelijk groot dat ACS u van dienst kan zijn.

 • Arbitrage
 • Begeleiding tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord
 • Bepaling van de intrinsieke waarde van een effect bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht
 • Controleren van de betrouwbaarheid van gegevens opgemaakt door de raad van bestuur.
 • Evaluatie van de schadegevallen op grond van de commerciële of industriële activiteit
 • Fusies en splitsingen
 • Omvormen van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid naar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • Omvorming van vennootschappen naar een andere rechtsvorm
 • Opmaak en controle van de rekeningen van een nalatenschap, voogdij of voorlopig beheer
 • Opstelling wettelijk vereiste controleverslagen bij vereffening van vennootschappen of in geval van fusies tussen vennootschappen
 • Privé- en gerechtelijke expertise
 • Tussenkomst bij de curatoren, advocaten en de betrokken partijen, en bijstand aan deze laatste in geval van faillissement, concordaat, uitstel van betaling, enz.
 • Vereffening van vennootschappen
 • Vertegenwoordiging van individuele vennoten bij controle door commissaris
 • Vrijwillige ontbinding van een nv, bvba, commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen

U ziet het. Onze dienstverlening is zeer uiteenlopend, doordat we beroep kunnen doen om een sterk en breed team van experts. Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact op met onze klantendienst of maak een afspraak in een van onze kantoren.