Land- en tuinbouw

DLV ACCOUNTANTS

thuis op 't platteland

In 2006 ging DLV studie- en adviesbureau een samenwerking aan met een aantal accountantskantoren die een significante ervaring hadden in de land- en tuinbouwsector. Sindsdien adviseren DLV Accountants land- en tuinbouwers op het vlak van fiscaliteit, vennootschappen en bedrijfsontwikkeling. Samen met de collega’s van het DLV Studie- en Adviesbureau kan een totaaladvies worden aangeboden aan de agrarische ondernemer.

DLV Accountants focust op de boekhoudkundige en fiscale begeleiding van de land- en tuinbouwondernemer. Naast de administratieve opvolging van de diverse fiscale en vennootschapsrechtelijke verplichtingen, wordt veel aandacht gegeven aan fiscale en bedrijfseconomische advisering.

De DLV partners streven een progressieve aanpak op het vlak van fiscaliteit en vennootschappen na. De accountantskantoren die deel uitmaken van DLV Accountants werden op deze basis geselecteerd en worden voortdurend bijgeschoold op het vlak van de land- en tuinbouwwetgeving. Het volwaardig zelfstandig statuut van de DLV partners zorgt ervoor dat ze als ondernemers omgaan met hun klanten.

Wij stellen onze opgebouwde kennis tevens ter beschikking van beroepsgroeperingen die de belangen van de land- en tuinbouwsector verdedigen.

Ondertussen zijn er 10 partners van het DLV Accountantsnetwerk met in totaal 20 vestigingen gespreid over heel Vlaanderen.

Eén daarvan is Ac|s. Een ‘DLV-team’ in onze organisatie verleent onze service aan klanten in de land- en tuinbouw en aanverwante sectoren.