UPDATE : Wijziging verlaagd tarief 6% BTW : Nieuwe startdatum !

donderdag, 21 januari, 2016 - 13:22

Zoals u wellicht weet wordt de ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken  verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Deze maatregel zou in principe van start gaan op 1 januari 2016. De maatregel is echter nog steeds niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Deze nieuwe maatregel zal van start gaan vanaf de 10de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Nieuwe overgangsmaatregel:

Als u werken uitvoert aan een woning van minstens 5 jaar oud blijft het tarief van 6% daarom (voorlopig) voortaan van toepassing als u tegelijk voldoet aan de volgende twee voorwaarden!

Stedenbouwkundige vergunning:

U heeft de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding uiterlijk de dag vóór het van kracht gaan van de nieuwe maatregel gedaan.

Uitreiking van de factuur:

De aannemer factureert ten laatste op 31 december 2017.

 

Voor meer informatie verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 9 december ll. terug te vinden op onze website in de rubriek NIEUWS