Wijziging van het verlaagd btw-tarief 6 % op onroerende werken aan privéwoningen

woensdag, 9 december, 2015 - 15:00

Vanaf 01/01/2016 wordt de ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor renovatiewerken verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. 

Vanaf die datum zal u bijgevolg enkel van het verlaagd btw-tarief kunnen genieten indien uw privéwoning ouder is dan 10 jaar. Is uw woning na 01/01/2016 jonger dan 10 jaar, zal u voor de werken het normale btw-tarief van 21 % worden aangerekend. 

Wel wordt er een overgangsmaatregel voorzien zodat u in bepaalde gevallen toch gebruik kunt maken van de oude tariefregeling 2015 tot uiterlijk 31/12/2017. De volgende vier voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn:

  1. U moet de woning tussen 01/01/2007 en 31/12/2010 voor het eerst in gebruik genomen hebben.
  2. U moet op 31/12/2015 voldoen aan alle toepassingsvoorwaarden van de tariefregeling 2015.
  3. De overeenkomst met betrekking tot de concrete werken moet gesloten zijn uiterlijk op 31/12/2015. Voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning moet de aanvraag met betrekking tot de concrete werken ingediend worden voor 31/12/2015. Voor de werken die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige meldingsplicht moet u het meldingsformulier met betrekking tot de concrete werken indienen uiterlijk op 31/12/2015.
  4. De factuur die betrekking heeft op deze werken moet uiterlijk op 31/12/2017 worden uitgereikt.

Om de datum van uw overeenkomst te bewijzen, moet u ervoor zorgen dat u ten laatste op 31/12/2015 een kopie van de overeenkomst aan uw btw-controlekantoor bezorgt. Hierop zal u van uw btw-controlekantoor een ontvangstbewijs ontvangen met vermelding van de datum van ontvangst en de coördinaten van de betrokken partijen.

Indien u niet kunt bewijzen dat u aan alle bovenvermelde voorwaarden voldoet, zal u onderworpen worden aan het btw-tarief van 21% .

Voor meer informatie met betrekking tot deze regeling kunt u contact opnemen met uw dossierbeheerder.